Generic placeholder image

Hälsa

Inom Ung, mat och hälsa i Norden så jobbar vi mycket med elever och lärares hälsa. Man får lära sig hur man äter rätt och hur man förbereder sig inför vuxenlivet och vardagslivet.

Läs mer om hälsa »

Generic placeholder image

Internationalitet

Vi i projektet tycker om internationalitet. Vi elever och lärare vill lära oss om matkultur, språk och annan kultur i våra nordiska grannländer Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Läs mer om internationallitet »

Generic placeholder image

Norden

Vi jobbar mycket med de nordiska länderna för att stärka banden oss emellan. Vi samarbetar just nu med Danmark, Finland, Norge och Sverige. Ni får gärna läsa mer om vårt samarbete under fliken "Skolor".

Läs mer om Norden »